Имаме богат практически опит в проектирането на промишлени инсталации от различни видове енергийни ресурси и различни мощности. Много от нашите проекти са успешно реализирани и изведени на етап търговска експлоатация.

Нашата компания през годините на интензивна работа е натрупала много опит в техническото проектиране и съгласуването на документите на ВЕ електроцентрали. Ние предоставяме услуги за изпълнение на предварителни инженерни проучвания, извършваме опростени технически изчисления или разработваме по-сложно технико-икономическо проучване, изготвяме предварителни и подробни проекти, както и разработваме специализирани дизайнерски решения. Някои от нашите проектни услуги:

предварителен проект;

проектна документация;

подробна проектна документация;

съгласуване и узаконяване на техническия проект и документи.